פשיטת רגל – האור שבקצה המנהרה

כל אדם בוגר מנהל את ענייניו הכספיים על פי שיקוליו , אילוציו, הכנסותיו והוצאותיו. למרבה הצער, לא תמיד הכנסותיו עולות על הכרח הוצאותיו, ההיפך הוא הנכון. יוקר המחייה וההוצאות יוצרות מציאות בלתי נסבלת של מחסור וקושי לגמור את החודש.

כאשר יש לאדם יותר הוצאות מהכנסות, הוא עומד בפני מצבים של מבוכה ושל חוסר ברירה המאלצים אותו ללוות כספים, או לקבל יותר אשראי בבנק, או לרכוש מוצרים ללא יכולת לשלמם. וכך הוא נכנס למערבולת של חובות, שרק עולים ותופחים, שאין הוא יכול לצאת ממנה.

במצב דברים זה, ההליכים העומדים בפניו, כדי לעצור את כדור השלג הזה, הם הוצאה לפועל – חקירת יכולת, או פשיטת רגל – הפטר.

הליך פשיטת רגל

בהליך פשיטת הרגל נעזר החייב או הנושה במערכת המשפטית על מנת להסדיר את חובותיו של החייב, וזאת לאחר שהחייב כבר אינו יכול עוד לעמוד בהחזר החובות לנושים.

על פי הרפורמה החדשה הליך פשיטת הרגל נמשך עד 5 שנים שבסופו, אם החייב עמד בכל חובותיו כפי שנקבעו ע”י הנאמן ובית המשפט, מקבל החייב מבית המשפט הפטר – היינו מחיקת כל החובות.

זהו האור בקצה המנהרה המאפשר לחייב לצאת לחיים חדשים, כשהוא נקי מהחובות שאותם ביקש למחוק בפנייתו לבית המשפט.

למי נועד הליך פשיטת רגל?

לכל אדם המצוי בחובות מעל 17,482 ₪  ( נכון לשנת 2015 ), בין אם כלפי נושה אחד או יותר, ואין ביכולתו לשלמם עוד.

למי פונים?

ראשית דבר, וטרם התחלת ההליך, מומלץ לפנות לייעוץ או לייצוג משפטי. אם החליט החייב להשתמש בשירותיו של עורך דין, הרי שבכך סלל בפניו את הדרך לבצע את הליך פשיטת הרגל בצורה מקצועית, בטוחה וקצרה יותר.

לידיעתכם, לחייב יש חלק חשוב ביותר לאורך כל ההליך. עליו לנהוג בתום לב ובשקיפות מלאה לאורך הדרך. כל שקר, שבו יתפס, ולו הקטן ביותר, עלול לפגוע בהמשך קיומו של כל ההליך, ומרחיק מעליו את ההפטר המיוחל.

השלבים

 1. התחלת ההליך תעשה בהגשת בקשה מפורטת אל הכונס הרשמי ( כנ”ר )להכרזתו כפושט רגל בצירוף תצהיר מפורט, כתב וויתור סודיות ומסמכים נלווים. כרוך באגרה.
 1. לאחר התייחסות הכונס הרשמי, ייפתח החייב תיק בבית המשפט המחוזי בו יגיש את הבקשה להכריז עליו כפושט רגל. כרוך באגרה.
 1. בית המשפט, על פי רוב, נותן החלטה לצו כינוס, מה שאומר שהחייב מוכרז כפושט רגל והליך פשיטת הרגל יוצא לדרך. בית המשפט מורה על עיכוב כל ההליכים כנגד החייב.
 1. יש להגיש את ההחלטה גם ללשכת ההוצל”פ על מנת לעכב גם שם את כל הליכים שהופעלו כנגד החייב.
 1. בנוסף, יש להגיש את אישור פתיחת התיק בבית המשפט לכנ”ר על מנת שייתן את התייחסותו.
 1. צו כינוס הנו למעשה צו המורה על כינוס כל נכסיו של החייב, על מנת לממשם ע”י מכירתם וחלוקתם ביון הנושים באופן שייקבע מועד לדיון, שבו ייחקר החייב על חובותיו, הסיבות להיווצרותם והתנהלותו הכלכלית לאחר הגשת הבקשה.
 1. זהו השלב הראשון של ההליך שיארך 18 חודשים ממתן מו הכינוס, הפותח את ההליך, ועד למועד הדיון בבקשת החייב להכריז עליו כפושט רגל. בפרק הזמן הזה ישלם החייב את התשלומים שנקבעו לו ע”י בית המשפט בתחילת ההליך. ראוי לציין כי מה שיקבע את גובה התשלום יהיה ההפרש בין ההוצאות להכנסות של החייב ומשפחתו.
 1. בית המשפט ממנה נאמן שתפקידו לנהל חקירה לגבי חובותיו, נכסיו, הכנסותיו והוצאותיו של החייב. לאחר החקירה יגיש הנאמן דו”ח פירעון לבית המשפט ובו ימליץ על הסכום שיהא על החייב לשלם מידי חודש בחודשו.
 1. תכנית הפירעון, דורשת את אישור בית המשפט. עם מתן האישור לתוכנית מתחיל השלב השני של ההליך, שלב שבו יוצאת תכנית הפירעון לדרך. הווה אומר מימוש נכסיו של החייב לצורך פירעון חובותיו. אורכו של השלב השני כ -3 שנים.
 1. בעקבות הרפורמה החדשה בהליך פשיטת הרגל, כבר בדיון בו מוכרז החייב כפושט רגל קובע בית המשפט גם את מועד סיום ההליך ( ההפטר ). כל ההליך לא יעלה על 5 שנים. ראוי לציין כי במשך כל התקופה הזו החייב נמדד תחת זכוכית מגדלת וההפטר מותנה בעמידתו בתנאים שייקבעו ע”י הנאמן ובית המשפט. אי עמידה בתנאים יסכן מאוד את כל ההליך, ובכלל זה את ההפטר.
 1. רצוי לזכור, כי ההפטר מקנה לחייב פתח של תקווה לפתוח דף חדש בחייו, על כן עליו לפעול לאורך כל ההליך באחריות, בתום לב ובשקיפות מירבית, הדבר רק יפעל לטובתו ועשוי אף לקצר את כל ההליך כולו.
 1. בהליך זה הסבלנות נותנת לחייב את התוצאה הכי טובה לחזור לחייך.

חדלות פרעון

לפרטים ומידע נוסף צרו עימנו קשר בטופס הצור קשר.

צור קשר