תביעה להגדלת או הקטנת מזונות

  1. תביעה להגדלת/הקטנת מזונות דורשת שינוי נסיבות מהותי.
  1. לאחר מתן פסק דין למזונות אין הדבר סותם את הגולל מפני תביעה להגדלה או הקטנת מזונות.
  1. בתביעה להגדלת/הקטנת מזונות יש צורך להוכיח שינוי נסיבות מהותי: בתמ”ש 3381/02 פלונית נ’ אלמוני:

נקודת המוצא לצורך קבלת החלטה בתביעה להגדלת מזונות היא שינוי מהותי בנסיבות בהשוואה למצב בעבר. אין שוני בין פס”ד שהושג בהסכמה לבין פס”ד שהכריע בפלוגתאות על יסוד ראיות. נטל ההוכחה כי חל שינוי מהותי בנסיבות, מוטל על שכמי העותר לשינוי. שינויו של פס”ד, שניתן ע”פ הסכם, ייעשה רק במקרים נדירים, ובכפוף לשלושה תנאים מצטברים: עקב שינוי הנסיבות, לא יהיה זה צודק להשאירו על כנו, או כי עקב שינוי הנסיבות, אכיפתו הפכה לבלתי צודקת לחלוטין; הצדדים השאירו פתח לשינוי, במפורש או במשתמע; על מבקש השינוי, לפעול בתום לב ובניקיון כפיים.”

לפרטים ומידע נוסף צרו עימנו קשר בטופס הצור קשר.

צור קשר