קטין שנולד מחוץ לנישואין

  1. מה הדין לגבי מזונות קטין שנולד מחוץ לנישואין?
  1. ההלכה אשר נפסקה בעניין זה בשולחן ערוך קובעת כדלקמן: “הבא על הפנויה וילדה ממנו, אם הוא מודה שהילד ממנו – חייב לזונו
  2. אדם אשר מודה כי הילד שנולד לו מאישה פנויה, הגם שמדובר באירוע חד פעמי, הנו אביו חייב במזונותיו.
  1. ההלכה העברית קובעת כי כאשר שני ההורים הינם יהודים, שווים הם הילדים אשר נולדו כתוצאה מנישואים לכאלו שנולדו מחוץ למערכת נישואים.
  1. הלכה זו, אף קיבלה משנה תוקף במספר רב של פסקי דין של ביהמ”ש העליון: “זכות קטין למזונות אינה נובעת מנישואין של הוריו, אלא מיחס הקרבה שבינו לבין הוריו”.
  2. קטין רשאי לתבוע מזונות מהוריו או מאחד מהם גם כשלא נתקיימו נישואין בין הוריו” (ר’ דברי הנשיא אולשן בע”א 503/63 פלוני נ’ אלמוני, פ”ד י”ז 957)
  1. ע”א 312/86 ברניקר נ’ ברניקר קבע בית המשפט: “חובתו של האב כלפי מזונות בתו נובעת מאבהותו ואין בקשרי הנישואין או בהעדרם, כדי להפחית מחובותיו כלפי בתו“.
לפרטים ומידע נוסף צרו עימנו קשר בטופס הצור קשר.

צור קשר