מזונות עבר

  1. מה הדין לגבי מזונות בגין העבר
  1. המדובר בתביעה של האם המבקשת לתבוע את האב בגין הוצאות שהיו לה בעבר עבור מזונות קטין, שהיה על האב להוציאם. לשם כך, יהא על האם להמציא לבית המשפט קבלות וחשבוניות בגין הוצאות אלה, אשר ישמשו כהוכחה להוצאתם. לקטין לא עומדת זכות להגיש תביעה זו, שכן הקטין לא הוציא דבר בגין ההוצאות שהוצאו למענו.
  1. בע”א 1375/93 יוסי אביטבול נ’ רחל אביטבול, נקבע כי אין רואים אישה שתובעת באופן רטרואקטיבי, בגין החזר הוצאות שהוציאה עבור מזונות ילדיה הקטינים, כמי שמחלה על זכותה זו. “… כמו בכל חיוב כספי רגיל, לא יום הגשת התביעה קובע, אלא יום היווצר העילה“.
  1. התביעה שתוגש הנה תביעה עצמאית ותקרא תביעה למזונות עבר. זוהי תביעה כספית בגין חוב כספי, ויש לצרף לתביעה ראיות מתאימות להוכחת גובה הסכום המבוקש.
לפרטים ומידע נוסף צרו עימנו קשר בטופס הצור קשר.

צור קשר