ויתור על מזונות

  1. האם יכולה האם לוותר על מזונות קטינים במסגרת הסכם הגירושין?
  1. בשורה של פסקי דין קבע ביהמ”ש העליון, הסכם הגירושין בין ההורים והסכמותיהם בעניין מזונות הקטין אינם מחייבים את הקטין והוא יכול להגיש באמצעות אימו תביעת מזונות עצמאית גם אם בניגוד למזונות שנקבעו בהסכם הגירושין. זאת ועוד, וויתור על מזונות קטין אינו חוקי ועל כן האב לא יוכל להישמע כל טענה בדבר וויתור האם בהסכם על מזונות הקטין.
  1. בע”א 7038/93 נורית סלומון נ’ ד”ר אלי סלומון, נפסק כי אי מתן מזונות לילדים קטינים מהווה פגיעה בתקנת הציבור ומנוגד לעקרונות חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. כמו כן הוכרה הזכות למזונות כזכות חוקתית, ונקבע כי הפקרה למחסור ורעב הם בגדר פגיעה בכבוד האדם.
לפרטים ומידע נוסף צרו עימנו קשר בטופס הצור קשר.

צור קשר