דמי טיפול

  1. מה הם דמי טיפול?
  1. חיובו של האב בדמי טיפול הנו על מנת לפצות את האם על טיפולה בקטין, בין אם ע”י טיפולה הישיר או בין אם ע”י טיפול חיצוני של מטפלת, צהרון, קייטנה, מעון וכו’.
  1. בשעה שהאם צריכה לצאת לעבוד עד שעות אחה”צ ואין ביכולתה להיות עם הקטין, הרי שמטפלת או צהרון הנם בגדר הזרועה הארוכה של האם לטיפול בקטין.
  1. במצב דברים זה, האב יחוייב ע”י בית המשפט בהשתתפות בתשלום דמי הטיפול. אם הקטין יהיה בצהרון אזי האב ישלם מחצית הוצאות הצהרון. אם הקטין יהיה בידי האם אזי ישלם האב ילדי האם תשלום שיקבע ע”י בית המשפט בהתאם לשיקול דעתו.
  1. עד גיל 6 החיוב הוא חלק מצרכי הקטין הבסיסיים. מעל גיל 6 החיוב הוא מדין צדקה, על פי יכולותיו הכלכליות של האב. דמי הטיפול שייפסקו יהיו גבוהים יותר ככל שהקטין צעיר יותר.
לפרטים ומידע נוסף צרו עימנו קשר בטופס הצור קשר.

צור קשר