דמי מזונות

מזונות קטינים

מזונות קטינים

מזונות קטינים הכרחיים (בסיסיים)

מזונות קטינים הכרחיים (בסיסיים)

פוטנציאל השתכרות

פוטנציאל השתכרות

המקורות הנוספים לקביעת הכנסות אב

המקורות הנוספים לקביעת הכנסות אב

מדור

מדור

ויתור על מזונות

ויתור על מזונות

נכות של האב וגובה חיובו במזונות

נכות של האב וגובה חיובו במזונות

מזונות עבר

מזונות עבר

קטין שנולד מחוץ לנישואין

קטין שנולד מחוץ לנישואין

אי תשלום מזונות בהתאם לפסק דין

דמי טיפול

תביעה להגדלת או הקטנת מזונות

ילד מרדן

ילד מרדן

לפרטים ומידע נוסף צרו עימנו קשר בטופס הצור קשר.

צור קשר